Gebruikersvoorwaarden

Lasergamen is geschikt voor iedereen. Zwangere vrouwen en mensen met gezondheidsklachten zoals epilepsie moeten voor zichzelf inschatten of het spelen van lasergamen geen kwaad kan voor haar gezondheid. De laserstralen zijn niet schadelijk voor uw gezondheid.

 

Alcoholgebruik

Wij raden het af om alcohol te nuttigen tijdens het gebruiken en spelen van de lasergame. Wanneer u schade  toerekent aan het materiaal dat aan u beschikbaar is gesteld worden de kosten hiervan verhaald op de reserveringshouder.

 

Wijzigen of annuleren van een reservering

Het wijzigen of annuleren van uw reservering kan tot twee dagen vóór het door u gereserveerde spel. Hierna behoudt Lasergym zich het recht het gereserveerde pakket in rekening te brengen.

 

Aansprakelijkheid

Lasergym houdt zich niet verantwoordelijk voor diefstal en/of beschadiging aan de beschikbaar gestelde materialen. 

 

Eigen risico

Het deelnemen aan het spel geschiedt op eigen risico. Lichamelijk letsel opgelopen tijdens het gebruik van de door Lasergym beschikbaar gestelde materialen kan niet worden verhaald op het bedrijf.

 

Instructies

Instructies en aanwijzingen van het personeel dient ten alle tijden te worden opgevolgd. Wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven behoudt het Lasergym het recht om de materialen in te nemen en u de gemaakte kosten in rekening te brengen.

 

Schade

Lasergym behoudt het recht om schade aan haar eigendommen te verhalen op de aanrichter of de verantwoordelijke daarvan. Hieronder valt ook misbruik van de materialen. Bij diefstal zal de politie worden ingeschakeld.